Utbildning för det första körkortet, 4 teoritimmar, är obligatoriskt för alla som ansöker om körkort för första gången.

  • Undervisningen innehåller 4 timmar teoriundervisning i trafikens grunder. Nätteori 48 €, klassteori 88€
  • Målet med utbildningen är att ge den som avlägger körkort grundläggande undervisning i trafiksystemet, växelverkan och risker i trafiken, trygghetsfaktorer hos olika grupper av personer som rör sig på vägar, ansvar och plikter för den som framför ett motorfordon samt övriga krav på ett tryggt körsätt som även beaktar miljön.
  • Du kan få undervisning i bilskola Roine-Wikman.
  • Du får ett intyg över utförd utbildning av bilskolan. Du behöver det då du utför teori- och körprovet.

Bilskola Roine & Wikman har lärt tusentals Vasabor köra. Erfarenhet ger kunskap. Ring (06) 317 1400, så lär vi också dig köra.