Yrkeskompetens för chaufförer

Avsikten med yrkeskompetensen är att skapa tryggare trafikförhållanden för yrkeschaufförer och övriga vägtrafikanter samt att värna om miljön. Tack vare yrkeskompetensutbildningen kan chaufförerna erbjuda högklassigare transporter och tjänster och förbättra arbetssäkerheten.
Grundutbildning i yrkeskompetens har krävts av alla nya förare av fordon för gods- eller persontransport inom persontrafiken från och med 10.9.2008 och inom godstrafiken från och med 10.9.2009. Förare som har fått körtillstånd för lastbil eller buss före nämnda datum behöver inte särskilt delta i grundutbildningen. För att hålla yrkeskompetensen i kraft bör de ändå genomgå en fortbildning på 35 timmar. För persontrafik bör den avläggas senast 10.9.2013 och för godstrafik senast 10.9.2014.

 

Lastbils- och busschaufförer

För tryggare, miljövänligare och högklassigare transporter
De yrkesmässiga kraven på chaufförerna har skärpts. En adekvat yrkesutbildning gör det möjligt att arbeta som yrkeschaufför inom transportbranschen. Körtillstånd och yrkeskompetens är inte samma sak. De går sida vid sida, men är två olika saker.