Körkort undervisningstillstånd

Istället för eller parallellt med bilskola kan förarutbildning skaffas med hjälp av undervisningstillstånd. Med undervisningstillstånd kan man avlägga de obligatoriska körtimmarna, men utbildningen för det första körkortet innan körundervisningen inleds och riskidentifieringsutbildningen före körprovet ska skaffas från en bilskola eller en annan av myndigheten godkänd utbildare.

Undervisningstillstånd

B undervisningstillstånd EAS + RTK halkkörning i simulator SV

Teori om första körkortet 4 h
Riskskolning 8 h (4 h körning + 4 h teori)
Kontorstjänster

345 €

B-undervisningstillstånd körttimmar

75€

Utbildning för det första körkortet EAS

4 timmar teori
46 €

Undervisning innehålla 4 teoria timmar ja 4 kört timmar

Halkkörning vid banan eller simulator

299 € simulator
379 € på banan

Undervisningsmaterial

Nät studier innehålla teoriprov träningsprogram
43 €

Teoriprov program
18 €

E-bok
25 €

Köp alla tre för det kombinerade priset
65 €

Pappersbok (FI / SV/ EN)
39 €

Bil hyra körprovet

110€

Hyra för släpvagn för BE-körprovet

60€ / Bil 90€

Med BE-kortet drar du stora släp efter personbilen

Åldersgräns 18 år

Fordonskombinationer med en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalmassa som inte överstiger 3 500 kg.

Bilskola Roine & Wikman erbjuder teoriträning och körundervisning efter behov. Du kan hyra fordon, släpvagn eller båda.

Extra körtimme
90 €

Alla priser är uträknade enligt den lagstadgade minimimängden undervisning. I priserna ingår moms 24 %. Fråga också om vår kassarabatt! Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse eller betala hela summan på en gång och spara en slant.

Hos oss kan du också betala med alla vanliga kreditkort. Det optimala priset och betalningssättet för just dig får du veta genom att ringa 050 512 7667