Den som får körrätt måste ha fyllt 21 år. Om föraren har yrkeskompetens på grundnivå för lastbilsförare är ålderskravet 18 år.

Körkort av klass C ger rätt att köra lastbilar och andra fordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren. Kortet ger också rätt att framföra fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg samt trafiktraktorer inklusive till dem kopplade släpfordon.

Åldersgräns 18 år

Körkortet av klass C1 ger rätt att köra lastbilar vilkas totalmassa inte överstiger 7 500 kg och vilka har plats för högst åtta personer utöver föraren. Kortet ger också rätt att framföra fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg.

Åldersgräns 18 år.

Till förar examen behövs 3 teoritimmar och 3körtimmar

Körkort av klass C1E ger rätt att framföra fordonskombinationer vilkas dragbil hör till klass C1. En sådan kombination får vara registrerad för en totalmassa på högst 12 000 kg

C1 (max 7,5 ton)

(B) Lastbil

3 övningstimmar, 2 timmar teori

Studiematerial
Använder bilen i 1. körprovet
Myndihets avgifter
Betalningsmetod rabatt -3% vid betalning i en delbetalning.

460 €

+ Myndighetsavgifter 191 €

C1E och släpvagn (> 750 kg)

(C1/C) Lastbil (lätt)

3 övningtimmar, 3 timmar teori

Studiematerial
Användning av bil + släpvagn vid 1. körprovet
Myndihets avgifter
Betalningsmetod rabatt -3% vid betalning i en delbetalning.

560 €

+ Myndighetsavgifter fr.o.m 189 €

Uppgraderad Klass C Lastbil

C (B) Lastbil

10 övningstimmar, 12 timmar teori

Studiematerial
Använder bilen i 1. körprovet
Myndihets avgifter
Betalningsmetod rabatt -3% vid betalning i en delbetalning.

1 340 €

+ Myndighetsavgifter 191 €

Uppgraderad Klass C Lastbil

C (C1 fått efter 1.12.18) Lastbil

7 övningstimmar, 10 timmar teori

Studiematerial
Använder bilen i 1. körprovet
Myndihets avgifter
Betalningsmetod rabatt -3% vid betalning i en delbetalning.

999 €

+ Myndighetsavgifter fr.o.m 189 €

Uppgraderad Klass C Lastbil

C (C1 fått före 1.12.18) Lastbil

5 övningstimmar, 3 timmar teori

Studiematerial
Använder bilen i 1. körprovet
Myndihets avgifter
Betalningsmetod rabatt -3% vid betalning i en delbetalning.

690 €

+ Myndighetsavgifter fr.o.m 189 €

Extra övningstimme

C1/C     89€ / h

C1E       96 € /h

Provomtagning

C1              130 €

C / C1E    135 €

Priserna inkluderar moms. Be även om kontantrabatt! Du kan betala ditt körkort i delbetalning efter överenskommelse eller betala i en delbetalning och spara. Vi accepterar även alla vanliga kreditkort. Priset och betalningssättet som är rätt för dig hittar du på 050 512 7667