Lastbilskurs börjar 02.02.24 kl 08.00 (3x 45min)

Teorier hålls vid bilskolan

Kursen innehåller 12 teoritimmar och 10 körtimmar