Lastbilskurs börjar 02.02.23 kl 16.00 (2x 45min)

Kursen innehåller 2 teoritimmar och 3 körtimmar