Lastbilskurs börjar 23.11.23 kl 10.00 (2x 45min)

Teorier hålls vid bilskolan

Kursen innehåller 2 teoritimmar och 3 körtimmar