C1E-kurs börjar 14.02.24 kl 08.00 (3x 45min)

Teorier hålls vid bilskolan

Kursen innehåller 3 teoritimmar och 3 körtimmar