Utbildning i anslutning till körförbud

För en ny förare gäller strängare uppföljning än för andra förare i två år från och med att den första körrätten för bil eller motorcykel erhållits. Under denna tid kan hen meddelas körförbud om hen har gjort sig skyldig till ett eller flera trafikbrott eller en eller flera trafikförseelser. För att förebygga förarens riskbeteende är efterutbildning ett villkor för att körkortet ska återlämnas efter att körförbudet upphört.

Utbildningen kan anslutning till körförbud tar upp riskbeteende och dess inverkan på trafiksäkerheten. Utbildningen består av teoriundervisning som omfattar enskilda uppgifter och gruppdiskussioner. Utbildningens omfattning är fyra timmar och den kan även genomföras som nätstudier via distansförbindelse. Fråga mera (06) 317 1400 eller via e-post.

Utbildning i anslutning till körförbud i Vasa på svenska eller finska

Utbildningen kan genomföras hos Bilskola Roine & Wikman i Vasa. Utbildningen kan genomföras under körförbudet eller efteråt.

Polisen återställer körrätten när utbildningen har slutförts, ett intyg över utbildningen har lämnats in till polisen och körförbudet har upphört.

Under kursen kan eleven låna all nödvändig motorcykelutrustning av bilskola Roine & Wikman.