Riskutbildning är obligatorisk för B-körkortstagare

Riskutbildning, 4 teoritimmar + 4 körtimmar

  • Undervisningen innehåller 4 teoritimmar och 4 körtimmar om identifiering och hantering av risker i vägtrafik. Körundervisningen kan delvis ges med simulator.
  • Med hjälp av utbildningen ökar färdigheten att köra under svåra förhållanden och man får stöd för inlärningen av ett tryggt och ansvarsfullt körsätt som följer regler. I utbildningen stärks i synnerhet färdigheterna att identifiera och undvika farliga situationer i trafiken och faktorer som kan sänka förarens körförmåga och därmed öka risken för olyckor.
  • Undervisningen ges i bilskola Roine-Wikman i Vasa.
  • Du kommer väl ihåg att du som förare är ansvarig för både din egen trygghet och för andra personer som rör sig i trafiken. Se alltså till att öva tillräckligt.
  • Pris från 285.-

Bilskola Roine & Wikman har lärt tusentals Vasabor att köra. Erfarenhet ger kunskap. Ring (06) 317 1400, så lär vi också dig köra.