Skärtorstag   kl 9 – 14

07.04 -10.04  stängt

11.04  kl 9 – 17