Lastbilskurs börjar 20.03.23 kl 09.00 (2x 45min)
Kursen innehåller 2 teoritimmar och 3 körtimmar