Lastbilskurs börjar 11.05.23 kl 09.00 (3x 45min) och kl 12.00 (3x 45min)

Kursen innehåller 12 teoritimmar och 10 körtimmar